Powinien Gamma Zaplecza 119.jpg

Jakie metody kierowania projektami powinien znać project manager?

Obecny świat zmienia się błyskawicznie, a ostatnie wydarzenia na całym świecie pokazują, że zmienił się on na tyle drastyczne, że potrzeba nam zastosować nowe metody i środki w różnych dziedzinach, które uchronią przed kompletnym fiaskiem zarówno podczas produkcji, jak i dostarczania usług.

Okazuje się, że na początku tego wieku informatycy stworzyli dla siebie specjalną metodę zarządzania zwaną agile bądź zarządzaniem zwinnym, które szybko przyjęło się nie tylko w branży informatycznej, ale także wielu innych, w których komunikacja z klientem staje się kluczem i niezbędnym czynnikiem do powodzenia projektu.

Tak też, w wielkim skrócie, zwinne zarządzanie zaczęło przyjmować się na całym świecie i obecnie także coraz więcej firm w Polsce zastanawia się nad przyjęciem takiego modelu zarządzania projektami. Agile pozwala usprawnić różne procesy zachowując elastyczność pracowników, podkreślając ich możliwości i umiejętności rozwiązywania problemów, stawiając na komunikację z klientem na każdym etapie tworzenia produktu.

Agile staje się metodą zarządzania, z którą powinien być zaznajomiony każdy project manager z jednego z dwóch powodów – albo to rozwiązanie zostanie wprowadzone w firmie, albo to rozwiązanie już zostało do niej wprowadzone.

Pakiet różnorodnych szkoleń pozwala zrozumieć, na czym polega zwinne zarządzanie. Agile foundation szkolenie pozwala na zapoznanie się z różnymi wariantami zwinnego zarządzania oraz czynnikami pozwalającymi na podjęcie decyzji, czy ten system zarządzania jest warty przyjęcia do danego projektu i czy projekt spełnia określone czynniki.

Więcej o szkoleniach: https://www.uszgorzelec.pl

Ponadto, agile project management szkolenie przedstawia różne metody, z którymi można agile połączyć w celu zmaksymalizowania oczekiwanych efektów. Szkolenie scrum – z jednej z popularnych takich metod – wprowadza uczestników w świat informacji dotyczących nowej hierarchii oraz organizacji zespołowej, w tematykę spotkań scrumowych oraz poglądowo objaśnia role występujące w zespole.

Szkolenia scrum master czy szkolenia scrum product owner są bogatsze w szczegóły pracy osób przejmujących te role.